цікава стаття про рекламу

| архів, реклама

по пам’яті знайшов і перечитав дуже цікаву статтю на сайті kontrreklama.go.ru, котра наглядно демонструє деякі прийоми, що використовуються в рекламних кампаніях і… при написанні якісних матеріалів для публікації. прочитати обов’язково!