золотий перетин

| дизайн та верстка

золотий перетин (wikipedia.org) --- співвідношення, найбільш відповідне естетичному сприйняттю зображення, вперше запропоноване давньогрецьким математиком евклідом.