білінгвізм — загроза державному суверенітету україни

| думки, україна, українська мова

російськомовним патріотам україни, а надто тим, хто підтримує ініціативи надання рос. мові якогось особливого статусу порівняно до інших мов національних меншин в україні, присвячується.
цитата | «Немає сумніву в тому, що володіння двома або кількома мовами збагачує людину додатковими знаннями інших культур і можливістю вільного спілкування з іноземцями. Кожна національна спільнота потребує білінґвів як посередників між своєю і чужою культурами. Але коли білінґвізм набуває тотального поширення, він несе національній спільноті загрозу руйнації основ її духовної своєрідності» (лариса масенко, «мова і політика»).
читаємо далі:
цитата | «Масовий, або тотальний, білінґвізм — явище, принципово відмінне від індивідуальної двомовності. Його спричиняє, як правило, колоніальна залежність країни. У підневільних умовах залежна мовна спільнота змушена вивчити, крім рідної, ще одну мову і використовувати її для спілкування у визначених обставинах. Якщо друга мова поступово переймає всі функції рідної, виникає небезпека зникнення рідної мови і перетворення двомовців на одномовців» (лариса масенко, «мова і політика»).
ви хіба не відчуваєте цієї небезпеки, панове? далі:
цитата | «Абсолютна більшість зарубіжних соціолінґвістів трактує явище масової двомовності, що переживає певна національна спільнота, як перехідний етап в асиміляційному процесі витіснення однієї мови іншою» (лариса масенко, «мова і політика»).
навіть зараз ще не відчуваєте?

зауважте: ніхто, ніхто з притомних українських націоналістів, ніхто з тих, кого мені довелося чути чи читати, не закликає заборонити рос. мову (як це можливо, взагалі?), не пропонує особисто вам заборонити розмовляти тією мовою, яку ви вважаєте рідною, якою ви легше і точніше висловлюєте свої думки.

ніхто! але вас просять про дві речі:
  • не наполягайте — якщо ви справді патріоти україни — на наданні рос. мові якогось спеціального пріоритетного статусу: в історичній перспективі це вб’є українську мову і, зрештою, україну;
  • спробуйте принаймні частину часу спілкуватися українською, щоби популяризувати мову і спонукати інших двомовних українців частіше переходити на українську, а російськомовних —  вивчити мову.
це благородніше, ніж своєю російською мовою (цитую одного з двомовних патріотів україни) «демонструвати свій протест проти ура-патріотизму і шароварщини».

на додаток

кілька посилань на добре читання про мову, національну ідентифікацію, суржик тощо.

зрештою, декілька моїх старших «ремствувань» про українську мову, без претензії на якусь компетентність, але щоби довго не шукати: